جمعه بیست و یکم شهریور 1393 18:57
تا پشت لبخندت


تا پشت لبهايت


آمدم


به دندانت خوردم


آمدم


به سنگ خوردم


برگشتم

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

جمعه سی و یکم مرداد 1393 18:10
از دوست داشتنت


عقب نشيني

 

نمي کنم


هدف


 رسيدن به دستهاي توست


فتح پنج قاره ي جهان


هدف

 

پادشاهي بر پنج انگشتان توست

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 15:13
بادها در هوا خوابند
و هواپيما
چيزي نيست
جز نهنگي شناور در شرجي شهر
اگر جاي تو بودم
شلوار کهکشاني ام را
مي پوشيدم
و زمين را
با چند شوت بيشتر
جايي دورتر از خورشيد
رها مي کردم

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 12:22
براي مرگ نابهنگام تينا

نبودنت
ادامه ي ما را سياه کرده است
غمگينم چون خون
دست و دلم
به کلمه اي نميرود
نه کلمه اي مي آيد
نه کلمه اي مي رود
شعرم چون راهي تعطيل
آه
غمگينم چون آه
مرگ
تو را در تور سفيد کفن ميخواست
عروس خاک شدي
و به حجله ي گور رفتي

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

برنده جمعه چهارم آذر 1390 10:53
 

بازی را من برده ام که ساکتم

و زیبایی

دیگر زنی در ذهنم نیست

بازی را من برده ام

که راه می روم

می خندم

و نمی توانم

دروغگوی خونسردی باشم

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

یکشنبه هفدهم مهر 1390 13:55
 

ما می سوزیم

و گرنه

 علف های روییده بر انداممان

سیاه نبود

ما می سوزیم

و هر شعری

خاکستری از سوختن است

و هر کلمه ای

جسدی از آرزویی...

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

یکشنبه دوازدهم تیر 1390 9:54
 

 

ماه از دور زیباست

 

آنجلیا جولی از پشت شیشه ی تی وی

 

و تو وقتی که کنار منی

 

بازیگر زیبا

 

فروش فیلم را بالا می برد

 

و به باران کاری ندارند

 

وقتی در پیاده رو

 

 زنی زیبا راه می رود

 

من خوشبختم

 

وقتي زني هر روز

 

زیباتر می شود

 

شوهرش دیرتر می میرد

 

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

شنبه بیستم فروردین 1390 12:12
 

حرف هایی هستند

که تا پشت دندان می آیند

و به لب نمی رسند

کلمه هایی

که تا نوک خودکار می آیند

اما جوهر می مانند

دوری تو کبریتی را خاموش نمی کند

و دودی که سطرهای این شعر را پوشانده

از آتش همین فاصله است

خسته ام

پیامبر تازه ای می خواهم

که خدای آسانی معرفی کند

و حوریانش را

همین دنیا به من عطا کند

 

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

بهار یکشنبه پانزدهم اسفند 1389 17:59
 

نه دستهايم برگ داده اند

 

و نه انگشتانم شكوفه كرده اند

 

بهار دروغ بزرگي ست

 

وقتي هر سال پيرتر مي شويم.....

 

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |

جمعه یکم بهمن 1389 11:35
 

نه جنگ غول بزر گي ست

 

و نه فقر حشره اي ست زهرالود

 

كسي كه تنهاست

 

خانه اي براي خراب شدن ندارد

 

نوشته شده توسط تورج تارا  | لینک ثابت |